Nittedal med sterk kritikk av Steinerskolen

Skoleledelsen i kommunen har sendt et brev til Romerike Steinerskole hvor de uttrykker bekymring knyttet til skolens drift og elevers rett til spesialundervisning.