Av alle niendeklasser på Romerike, gjorde disse det best

Nittedal kommune huser niendeklassingene på Romerike som gjorde det best sammenlagt på de nasjonale prøvene.