Her er Hakadals nye barneskole

SLIK BLIR DEN: Slik blir den nye skolen.

SLIK BLIR DEN: Slik blir den nye skolen.

Artikkelen er over 1 år gammel

Juryen har bestemt seg: Entreprenørfirmaet Backe Oppland og Arkitektgruppen Lille frøen skal bygge Hakadals nye barneskole på Elvetangen (Illustrasjonsfoto).

DEL


Forslaget deres vant konkurransen om hvordan Hakadals nye barneskole, idrettshall og svømmehall skal se ut. Nittedal eiendom KF utlyste våren 2017 en konkurranse for å finne samspillentreprenør med forslag til ny barneskole, idrettshall og svømmehall i Hakadal.

Det samme firmaet vant i forrige måned også konkurransen om å bygge Nittedal nye ungdomsskole.

Evalueringsgruppen og bedømmelseskomité har gått nøye gjennom alle tilbudene og pekt ut en vinner av konkurransen. Evalueringsgruppen har vurdert tilbudene på bakgrunn av pris, kvalitet og kompetanse og oppdragsforståelse. Det vil bli inngått kontrakt om prosjektering og bygging med Backe Oppland og Arkitektgruppen Lille Frøen og Bjørbekk & Lindheim Landskapsarkitekter som står bak forslaget som vant. Dette løsningsforslaget vil bli lagt til grunn i det videre arbeidet med ny barneskole, idrettshall og svømmehall i Hakadal.

Best av tre

Bedømmelseskomiteen har gjort et grundig arbeid i vurderingen av forslagene, og det har vært tidkrevende. Etter en helhetlig vurdering sier bedømmelseskomiteen at forslaget fra Backe Oppland er det beste løsningsforslaget. Bedømmelseskomiteen var enstemmig i sin konklusjon. De trakk spesielt fram at den nye skolen får veldig gode hjemmeområder for hvert enkelt trinn hvor elever og lærere får de beste vilkår for sitt daglige arbeid, med fleksibilitet for å kunne jobbe på forskjellige måter. Hvert trinn får et luftig fellesrom der klassene på trinnet kan samarbeide og møtes på tvers, og grupperommene får maksimalt med dagslys både for undervisning og SFO. Skolen får et hjerte der mat/helse, musikk, bibliotek og kunnskapstrapp fungerer i det daglige. Kunnskapstrappen vil kunne fungere både for undervisning og som scene med musikkavdelingen som bakscene. Dette løsningsforslaget hadde de beste utearealene, som både blir varierte og sammenhengende. Det er egne uteområder for de forskjellige trinnene, slik at man beholder følelsen av å høre til i en mindre gruppe. Det blir også egne innganger fra disse områdene rett til trinnenes hjemmeområder.

Allsidig bruk

Forslaget inneholder et torg som kan fungere som samlingsplass for skole, idrett og på festdager. Hakadal Idrettslag får nye baner tilsvarende det de har i dag, samt nytt klubbhus og styrkerom i tillegg til idrettshall og svømmehall med tribuner. Disse fasilitetene er plassert nær hovedadkomsten. Det er mulighet for allsidig bruk av idrettshallen og svømmehallen både på dagtid og på kveldstid. Fasaden blir av miljøvennlig, variert trevirke med oppdeling og markering som gjør det lett å orientere seg og som gir anlegget særpreg. Det er foreslått bærekraftige materialer og robuste drifts- og vedlikeholdsløsninger.

Rektor fornøyd

– Vinner-forslaget er veldig spennende og det er mange ting som gjør dette til den beste løsningen for ny skole på Elvetangen. Et begrenset fotavtrykk gjør at uteplassen blir størst mulig og fleksible trinnområder for hvert klassetrinn gir gode pedagogiske muligheter.

– Det blir gode løsninger for musikk, bibliotek og spesialrom, en praktisk og samlende kunnskapstrapp og idrettshall/ svømmehall som blant annet SFO får stor glede av. Dette blir en spennende prosess for Hagen og Kirkeby skoler, som jeg gleder meg til å være en del av, sier påtroppende rektor for den nye felles barneskolen i Hakadal, Roger Tvenge.


Fakta:

  • Etter å ha innstilt og meddelt til deltakerne i konkuransen en vinner av konkurransen, er det en karensperiode på ti dager. I løpet av denne perioden har de andre tilbyderne anledning til å klage på beslutningen. Kontrakt med entreprenør kan ikke inngås før karensperioden utløper 13. november. Tilbudene har blitt evaluert i tråd med lov om offentlige anskaffelser og bedømt i forhold til de kriterier som var angitt i konkurransegrunnlaget.
  • Evalueringsgruppen og bedømmelseskomiteen besto av representanter fra Nittedaleiendom KF, OPAK AS, arkitekt, landskapsarkitekt, representant fra kultur og idrett samt plan, ass. kommunalsjef og rektor fra Nittedal kommune.
  • Neste fase i prosessen er å videreutvikle forslaget sammen med entreprenør og arkitekt, frem til et forprosjekt. Ved avsluttet forprosjekt skal kommunestyret endelig beslutte om igangsetting av byggingArtikkeltags