Miljøpartiet slakter kommunens hogst – får støtte fra Senterpartiet

Miljøpartiet er sjokkert over at Nittedal kommune driver normal flatehogst godkjent av Fylkesmannen på Holum skog.