NRBR minner likevel om at det generelt er bålforbud i skog og mark fra 15. april til 15. september i hele landet.

NRBR har vurdert situasjonen og konkludert med at man opphever det ekstraordinære grill- og bålforbudet som måtte innføres tidlig i sommer på grunn av den ekstreme skogbrannfaren. Det betyr at publikum igjen kan bruke faste grill- og bålplasser – under eget ansvar.

NRBR ønsker å presisere at ordinært bålforbud fortsatt gjelder. Mellom 15. april og 15. september er det hvert år i alle kommuner forbudt å gjøre opp ild i eller i nærheten av skog og annen utmark uten tillatelse fra kommunen/brannvesenet. I tillegg til bål, inkluderer dette bruk av engangsgriller, bålpanner og andre grillinnretninger.

Hvis man velger å bruke engangsgrill på bålplassen eller hjemme, må den plasseres på ikke-brennbart underlag. Mange branner har begynt fordi engangsgrill har blitt plassert rett på for eksempel gress, terrassegulv, platting eller verandabord.

Du er alltid, uansett hvor du er og når det er, ansvarlig når du tenner ild.

I forebyggendeforskriften står det: «Enhver plikter å vise aktsomhet ved gjennomføring av aktivitet som kan føre til brann. Det er forbudt å gjøre opp ild eller behandle brannfarlige gjenstander utendørs under slike forhold eller på en slik måte at det kan føre til brann. Oppgjort ild må ikke forlates før den er fullstendig slokket.»