Forskere har funnet flere sjeldne naturtyper rundt skiløypene på Sagerud

Norsk institutt for naturforskning har gitt ut en rapport om naturverdiene i skiløypeområdet Sørli - Sagerud.