Hilde (A) tjente mest, Atle (Rødt) minst. Så stor er forskjellen blant lokalpolitikerne

Politikerne i posisjon i Nittedal har i snitt markert høyere skattbar inntekt enn de i opposisjon.