Medeier i hytteselskap: Stine (21) var den under 30 som tjente mest i Nittedal i fjor

Stine Skillebekk hadde ei skattbar inntekt på 7.485.323 kroner i fjor, etter solid utbytte fra et familieselskap.