Lillestrøm vraker Nittedal som da går til Hadeland?

Nittedal står ved et veiskille, mener rådmannen. Kommunestyret må nå velge; enten samarbeide med det som er igjen av selvstendige kommuner på Nedre Romerike, klare seg som best en kan alene eller vende seg til Hadeland.