Feil i it-systemet har ført til forvirring på 390E bussen. Nå har sjåførene fått notat om hvor de skal stoppe

Ruter undersøker nå problemet som blant annet har ført til episoder der passasjerer ikke har blitt sluppet av der de skulle av.