Enighet på tvers av fylkene om å prioritere riksvei 4 i Nittedal

Nå gir fylkespolitiker Kari-Anne Jønnes (H) fra Gran uttrykk for at hun håper Nye veier får oppdraget med å bygge ut ny riksvei 4.