– Det er for mye som er satt i gang til at man kan si «nei, vi mente det ikke likevel». Dette er en veldig alvorlig situasjon. Hvis man slipper opp og lar noen ta omkamp, kan flere få lyst til å gjøre det samme, sier Helgesen til NTB.

Hun frykter at resultatet av den situasjonen som nå har oppstått, er at hele reformen kollapser.

– Dette er veldig useriøst. Jeg forventer at nasjonalforsamlingen opptrer som nasjonalforsamling og står ved de vedtakene den gjør, legger hun til.

Søndag ble det klart at arbeidet med å slå sammen Østfold, Buskerud og Akershus til regionen Viken, kan bli lagt på is i påvente av nye runder i Stortinget i høst. Det skjedde etter at arbeidsutvalget i de tre Ap-fylkeslagene enstemmig går inn for å stemme for forslaget fra SV, Sp og Frp om å stanse arbeidet i fellesnemnda, som møtes tirsdag.

Frp lanserte imidlertid et nytt og justert forslag mandag. Etter dette er utfallet i tirsdagens møte i fellesnemnda i Viken åpent.

Både Lunner og Jevnaker kommuner skal etter planen inn i den nye regionen Viken.

– Kommet for langt

Nye runder om Viken kommer samtidig med at prosessen med å slå sammen Finnmark og Troms er lagt på is. Helgesen mener det som nå skjer, er uhørt.

– Nå må både regjering og storting komme med oppgaver slik at man beviser at man virkelig mente noe med det når man vedtok reformen. Her har alle partier et ansvar, sier hun.

Helgesen understreker at det er lov til å være uenig i politiske beslutninger, men mener tiden for lengst er ute for omkamper om regionreformen. Til det har prosessen kommet for langt, mener hun.

KS-lederen peker på ansettelsesprosesser, arbeid for å se på bygningsmasse, avtaler og kontrakter i organisasjonene og usikkerhet blant ansatte.

– I tillegg har partiene slått seg sammen og begynt å nominere toppkandidater, sier hun.

15. oktober skal regjeringen legge fram sin plan for hvilke oppgaver de nye fylkeskommunene skal ha.

Ber moderpartiet støtte opp

Viken-regionen med 1,2 millioner innbyggere er den suverent mest folkerike i regionreformen.

KrFU-leder Marianne Tønnessen ba mandag moderpartiet om å understreke sin støtte til reformen og slutte å spre usikkerhet om den.

– KrF bør snarest mulig understreke sin støtte til reformen. Slik situasjonen er nå, kan KrFs manglende tydeliggjøring sette hele regionreformen i fare. Det er ingen tjent med. Reformen er for viktig til ikke å gjennomføres, sier hun til Dagbladet.

– Stortinget har vært pinglete i denne saken. Her burde man tatt mer ansvar og satt klarere rammer og krav. Skal regionene fungere, burde vi ha få og store regioner, sier hun og ber Stortinget se «helheten for landet».

KrF-nestleder Olaug Bollestad avviser kritikken.

– Vi har sagt tydelig nei til omkamper i nord og holder fast ved regionreformen. Det er fattet to stortingsvedtak, som skal gjennomføres. Men ballen ligger hos regjeringen, som i oktober må konkretisere hvilke nye oppgaver som skal tilfalle de nye regionene, sier hun til Dagbladet.