Bygger ny vei til Li skole

Nittedal kommune er selv entreprenør for å bygge ny skolevei utenom evakueringssona på Li.