Flere ganger det siste året har Posten presset på for å få politikerne til å avvikle ordningen med postlevering fem dager i uken, og mener nå at grensen er nådd.

Tall fra den siste kvartalsrapporten viser nemlig at fallet i antall brev fortsetter i voldsom fart. Bare i tredje kvartal i år var nedgangen i postvolumene på 15,5 prosent, og hver husstand mottar nå kun tre adresserte brevsendinger i uken, ifølge Posten.

– Da er det ikke lenger grunnlag for daglig postomdeling. For aktører med spesielle behov, for eksempel avisene, er det nødvendig å finne alternative løsninger, sier konsernsjef Tone Wille i Posten Norge.

– Sentralisering

Leder i Senterpartiet, Trygve Slagsvold Vedum, er ikke særlig begeistret over det han hører.

– Dette er sentralisering. Det rammer vanlige folk og bedrifter rundt omkring i hele Norge, sier han til NTB.

Han mener at debatten om postombæringen altfor lett blir en «Oslo-debatt», og viser til at verden ser annerledes ut i distriktene.

– I Oslo er det flere transportfirmaer som leverer ut produkter og leverer ut aviser, og det er bra. Men hvis du drar til kysten, Finnmark, eller Hedmark, der jeg bor, så er det ikke noe annet alternativ enn posten. Hvis du har en bedrift som sender deler, eller ferskvarer eller celleprøver med posten, så blir det vanskeligere å ha den bedriften der, og det blir lettere å flytte den inn mot mer sentrale strøk, sier Vedum.

Han mener at regjeringen har hatt et «ensidig stordrifts- og sentraliseringsfokus» når det gjelder postleveringen.

– Det er det Posten nå følger opp igjen, med sine forslag, sier Vedum.

– Utgiftene vil øke

Staten betaler i dag Posten for å levere fem dager i uken, og et av argumentene for å beholde ordningen har vært leveringen av papiraviser. Nå ber Posten om endringer i postloven allerede i høst.

– Det er nødvendig for at vi skal få tilstrekkelig tid til å legge om til postomdeling annenhver dag fra 2020. Alternativt vil statens betaling for kjøp av ulønnsomme leveringspliktige posttjenester fortsette å øke, sier konsernsjef Wille.

Vedum mener pengebruken på postombæring mandag-fredag kan forsvares.

– Vi har veldig mange offentlige tjenester i Norge som ikke er bedriftsøkonomisk lønnsomme. Vi bruker for eksempel mye penger på jernbanen i Norge, selv om det ikke er noen bedriftsøkonomisk suksess. Men det er fordi vi ønsker å bygge landet vårt og utvikle Norge. En velfungerende posttjeneste gjør det mulig å skape bedrifter og næringsaktivitet slik at det er mulig å bo i alle deler av landet.

(NTB)