«Håpløst å behandle 18 måneder gammelt referat»

Både politikere og administrasjon i Nittedal er fortvilet over hvor lang tid det tar å få referater fra utvalgene ved grunnskolene i kommunen.