Skal kutte eiendomsskatten markant

«Senest i skatteåret 2023 skal eiendomsskatten reduseres markant for alle innbyggere.»