Hele kommunestyret minus Alfred Kirkeby (66) søker gjenvalg i Nittedal

Bortsett fra Fremskrittspartiets Alfred Kirkeby stiller de øvrige 28 av dagens faste medlemmer i Nittedal kommunestyre til gjenvalg.