– De ansatte på rådhuset overstyrer folk flest

– I mine snart åtte år som politiker i Nittedal opplever jeg ofte at vi kommer for seint inn i saker. Stemmen til kommunens fagfolk vektlegges sterkere enn påvirkningen fra oss folkevalgte.