Nytt Høyre-medlem søker om fritak. Andine (25) flytter til annen kommune

Kort tid etter valget har Høyre snart mistet tre representanter i kommunestyret; alle kvinner.