Bekymret for vold ved sykehjem og i hjemmesykepleien

SVs Dag Westhrin lurer på om noe av sykefraværet i pleie- og omsorgssektoren kan knyttes til voldshendelser. Han etterlyser rapportering og tilbakemelding på hvordan kommunen håndterer slike saker.