Ann Kristin Bakke (H) tar pause fra politikken

Høyres gruppeleder melder at hun vil søke om permisjon fra politikken i Nittedal.