Er bomsatsene for lave? Av 6.000 nittedøler som pendler til Oslo tar 80 prosent bil

Det prates mye om tog og buss. Folk flest i Nittedal tar bil.