Har 1.161 registrerte oljetanker her i bygda - forbereder stor opprydding

Fra 1. januar ble det ulovlig å fyre med vanlig fyringsolje i Norge.