Foreslår seks etasjers blokker ved Nittedal stasjon

Nabovarsel er sendt ut, og i løpet av uken vil det bli sendt inn rammesøknad om å få bygge to blokker på opp til seks etasjers høyde i østenden av Nittedal stasjon.