Utlendinger jobbet ulovlig i Hakadal. Styreleder og HR-ansvarlig avslørt av tekstmeldinger

I 100 dager jobbet de ulovlige arbeiderne for et foretak som tilbød håndverkertjenester på Romerike. SMS-utvekslinger avdekket av politiet var med på å domfelle foretakets styreleder og HR-ansvarlige.