Kun en av seks klager på skoleskyss er avgjort

En person har klaget på manglende skoleskyss grunnet avstand, og fått avslag på klagen av Fylkesmannen. Fem klager som gjelder "Særlig farlig" skolevei er ikke avgjort.