Ber nittedøler søke om kulturminnemidler

I fjor var det ingen lokale familier, lag eller organisasjoner som fikk midler til å ivareta private kulturminner - for ingen hadde søkt. Kulturminnefondets direktør Simen Bjørgen sier det er ønskelig med flere søknader fra Nittedal.