Foreslår å styrke barnevernvakta

Økning i antall saker gjør at rådmannen foreslår å øke Nittedals bidrag til den interkommunale barnevernvakta.