Næringslivsdag stimulerer til økt lokalt samkvem

NÆRINGSAPPELL: Næringssjef Aarstein Rebne ønsker flere bedrifter til Nittedal.

NÆRINGSAPPELL: Næringssjef Aarstein Rebne ønsker flere bedrifter til Nittedal. Foto:

Det er den tredje i rekken, og allerede har de to foregående bidratt til relasjonsbygging og økt handel mellom nittedalsbedrifter.

DEL

– Hovedmålsetningen med næringslivdagen er å skaffe flere arbeidsplasser i Nittedal, sier Aarstein Rebne, nærings- og utviklingsansvarlig for Nittedal kommune.

Næringssjefen vil gjerne ha flere bedrifter til kommunen, fortrinnsvis til nye Rotnes sentrum, men han legger samtidig til at Skytta fortsatt har rom for både ut- og ombygging. Han mener at gode relasjoner mellom kommune og næringsliv er en viktig forutsetning for å nå dette målet. For tredje året på rad arrangerer kommunen i samarbeid med Sparebank 1 Ringerike Hadeland en dag der bedriftsledere og næringsdrivende kan samles for gjensidig utveksling, informasjon og relasjonsbygging. Dagen er lagt opp med ulike foredrag av aktører knyttet til næringslivet.

– Hensikten er også å skape kortreist samarbeid. Vi ser allerede at flere lokale firmaer har begynt å handle med hverandre etter de to første næringslivsdagene, legger Rebne til.

Frister med grønt

Varaordfører Inge Solli er først på talerstolen av dagens foredragsholdere. Han tegner et bilde av hvordan den grønne sentrumsbyen på Rotnes sannsynligvis vil se ut om få år. Ennå er mange vedtak ikke fattet, og fortsatt ligger mye av sentrumsplanene på tegnebrettet, så det vanker ingen lovnader. Det sentrale, og sikre, i disse planene er imidlertid at Nittedal er utpekt som ett av flere sentrale trafikknutepunkt i Akershus. Dessuten at næringslokaler inngår i planene for fremtidige sentrumsbygg.

Også medarrangør Sparebank 1 er på tilbydersiden overfor de rundt førti fremmøtte representantene for bygdas næringsliv. Banken profilerer seg som et finanshus og er allerede engasjert i lokale bedrifter og organisasjoner, blant annet gjennom Sparebank 1 Stiftelsen.

INTERESSE: Rundt førti lokale bedriftsledere og næringsdrivende deltok på 
næringslivsdagen i Flammen tirsdag.

INTERESSE: Rundt førti lokale bedriftsledere og næringsdrivende deltok på næringslivsdagen i Flammen tirsdag. Foto:

Relevante foredrag

Spesielt oppsiktsvekkende er Espen Westgaards beretning om hvordan han har etablert programvareselskapet Datek Wireless AS.

– Westgaard er et levende eksempel på hvordan man starter opp en bedrift, hvordan man holder fart framover, og ikke minst hva som er viktig med tanke på samarbeid internt og med andre aktører, sier Rebne.

Han legger til at også John Obstfelders foredrag om Ungt entreprenørskap er med på å underbygge Westgaards eksempel.

Per Runar Furuseth fra bredbåndsleverandøren Nokab er en av de inviterte deltakerne. Han deltar for første gang på næringslivsdagen og synes den er et godt initiativ.

– Det er fint at kommunen vil dele tanker og planer med oss, og det var også veldig relevante foredragsholdere. Ellers møtte jeg flere aktører som jeg allerede samarbeider med, og noen som jeg gjerne vil samarbeide mer med, sier han.Artikkeltags