De vil bli et talerør for Nitelva. Mener elva er tragisk dårlig forvaltet

Fem mannlige elveentusiaster ønsker flere damer og ungdommer på laget for å stifte ei venneforening for Nitelva.