Fredag 22. juni vedtok Kongen i statsråd å verne Prekestolen og Ryggevanna naturreservat sør på Romeriksåsen.

– Formålet med naturreservatet er å bevare et større og topografisk variert naturskogpreget barskogområde med særlig betydning for sjeldne arter og vilt. Området har storvokst granskog og bekkekløfter med død ved i ulike nedbrytningsstadier, skriver Nittedal kommune på sine nettsider.

Naturreservatet dekker et areal på 3.313 dekar og ligger i Nittedal og Gjerdrum kommuner.

Halvparten av alle truede arter i Norge, og en rekke truede naturtyper, finnes i skog, skriver kommunen. Hundrevis av insektarter og sopparter, og enkelte fugler, er avhengige av død ved og gammel skog. Skogvern er derfor svært viktig for å bevare norsk naturmangfold.

Les også: Paradiskollen og Ryggevanna vernes av regjeringen

Søndre og Nordre Ryggevann, som inngår i reservatet, er gamle drikkevannskilder med dammer som det er på tale at Nittedal kommune skal overta. Et spørsmål som vil dukke opp om ikke så lenge, er om dammene skal rives for å unngå vedlikeholdskostnader.

Les også: Fylkesmannen vil bevare alle dammene i Nittedal

Her er kart over det nye verneområdet. Se Miljødirektoratets nettsider for større kart.