Før du leser saken nedenfor, oppfordrer vi deg til å svare på om disse produktene skal legges i beholderen for glass og metall, eller om de må leveres separat på en gjenvinningsstasjon. Svarene kommer nederst i saken.

 • Brus- og ølbokser
 • Metallbøtter
 • Telysholdere i metall
 • Aluminiumsfolie
 • Skåler som har inneholdt dyremat
 • Kaviartuber
 • Engangsstekeformer
 • Gryter og panner
 • Bilfelger
 • Tomme malingsspann
 • Ødelagte brødristere

Undersøkelse

Om lag tre av ti nordmenn tror bilfelger kan leveres som metallemballasje, og én av ti synes returordningen er et passende sted for ødelagte brødristere.

– Oi, her skorter det litt på kunnskapene om kildesortering hos enkelte, sier Bjarte Engen Grostøl, styreformann i Norsk Metallgjenvinning, når han får se resultatene av befolkningsundersøkelsen fra YouGov.

I undersøkelsen har 1.000 nordmenn blitt spurt hvilke avfallstyper de tror kan leveres i metallemballasje-returen, med en rekke svaralternativer å velge imellom.

Her svarer hele 66 prosent at de tror metallbøtter skal leveres sammen med metallemballasje. 28 prosent mener bilfelger kan leveres her.

Kun emballasje

– En bøtte brukes normalt ikke som emballasje, og det gjør jo i alle fall ikke felger, gryter og stekepanner. Mange er opptatt av at metallavfallet skal gjenvinnes, og det er jeg veldig glad for. Men kun emballasje skal altså i kommunenes innsamlingsordning for metallemballasje, forklarer Grostøl.

Han legger til at han tar resultatene fra undersøkelsen på alvor. Nå vil Norsk Metallgjenvinning øke bistanden til kommunene slik at de blir i stand til å formidle enda tydeligere informasjon om innsamlingsordningen til sine innbyggere.

Årlig forbruker vi i overkant av 14.000 tonn metallemballasje i Norge. Av dette blir nesten 11.000 tonn samlet inn og sendt til gjenvinning. Etter at aluminium og stål er blitt separert, blir metallemballasjen smeltet ned. Metallet selges deretter som råvarer til fortrinnsvis norske smelteverk, der de blir til nye produkter, som sykler, verktøy og hageredskaper.

Her er svarene på om metallproduktene øverst i saken skal legges i beholderen for glass og metall, eller om de må leveres til gjenvinning:

 • Brus- og ølbokser (metall)
 • Metallbøtter (gjenvinning)
 • Telysholdere i metall (metall)
 • Aluminiumsfolie (metall)
 • Skåler som har inneholdt dyremat (metall)
 • Kaviartuber (metall)
 • Engangsstekeformer (metall)
 • Gryter og panner (gjenvinning)
 • Bilfelger (gjenvinning)
 • Tomme malingsspann (gjenvinning, farlig avfall)
 • Ødelagte brødristere (gjenvinning, elektronikk)

Hvor mange riktige fikk du?

(ANB)