Nektes å starte restaurant på Rotnes: Må enten ligge nærmere sentrum eller lenger unna

Kommunen avslår søknaden fra de som vil drive restaurant nederst i Stasjonsveien på Rotnes.