Ingen spisesteder på Romerike går bedre enn veikroa på Gjelleråsen

Mortens Kro har økt omsetninga kraftig de siste åra og driver svært godt.