Bøndene i Nittedal er ingen miljøverstinger

Nittedal Høyre påstår at bygdas bønder er miljøverstinger. Det er ikke sant. Nittedalsbonden er best i vår region når det gjelder å iverksette tiltak som hindre avrenning til elva.