Mandag henter kemneren firmabilen og elektrikerutstyret. Dariusz (54) fikk inn penger tre dager for seint

Tirsdag gikk elektrikerfirmaet AZ Energy AS på Slattum konkurs. Innehaver Dariusz Blazewicz fortviler over stivbeint byråkrati.