Bruktbilselger på Hagan er konkurs

Nedre Romerike tingrett har åpnet konkurs i boet til Autobilsenter AS på Gjelleråsen.