Lena (50) starter firma for å bidra til å bygge norsk helseindustri – se lista over nyetableringer

Lena Nymo Helli på Holum skog har stiftet Nymo Health AS.