Nå vil forskerne vite om de tre småkraftverkene i Nittedal påvirker livet i Nitelva?

Fylkesmannen har gitt tillatelse til prøvefiske etter ørret, edelkreps og elvemusling i Nitelva.