Kommunen må vurdere denne parkeringsplassen en gang til

En parkeringsplass i Molstadveien er likevel søknadspliktig, sier Fylkesmannen.