Mange nittedøler er blitt venner av Nitelva

Rundt 40 møtte fram på Rotnes Bruk og mange skrev seg på Nitelvas venne-liste.