Opplagsvekst i Varingen

Av

Varingens opplagstall økte med 143 fra 1. halvår 2018 til utgangen av fjoråret.