Fra 1. januar blir flere landbruksvarer importert fra fattige land tollfrie eller får lavere tollsats.

Blant disse landene finner vi blant annet Botswana og Namibia, to land som produserer kjøtt som importeres til Norge.

Etter vedtak fra Stortinget skal Norge gi lavere toll på import fra land i GSP-systemet (Generalized System of Preferances). Derfor vil flere varer fra såkalte GSP+-land, som er lavere mellominntektsland, fra 1. januar bli tollfrie eller man får en lavere tollsats ved import fra land som inngår i dette systemet, skriver Nationen.

Varegruppene som er omfattet av ordningen får 20 prosent lavere tollsatser enn andre GSP-land.

De fattige og minst utviklede landene (MUL-land) har allerede tollfritak for de varene som inngår i ordningen.

Her er Tolletatens oversikt over GSP-landene!

(©NTB)