Det skriver Nationen, som har snakket med miljøsjef Knut Lutnæs i Coop Norge. Han forsvarer valget av høner i innredede miljøbur med at de får gå utendørs.

– Vi har debattert høner i bur versus frittgående lenge, men som mange begynner å få med seg: De frittgående hønene er innendørs. Det er ikke noe galt med frittgående produksjon i Norge, men den har fordeler og ulemper, akkurat som burproduksjon, sier Lutnæs.

– Forskningsmiljøer, veterinærer og eksperter på dyreatferd mener mulighetene til å være utendørs, med større plass, er et viktig dyrevelferdsmessig element, sier Lutnæs.

I 2012 ble tradisjonelle hønsebur forbudt i Norge, og kun miljøbur tillatt. Miljøbur har mat, vann og innredning, med sittepinne, rugekasse og strøbad for små grupper høns. Hensikten er å gi utløp for atferd. Stadig flere faser ut egg fra høner i miljøbur til fordel for frittgående produksjon, blant annet Rema 1000, Bunnpris og Norgesgruppen har gått bort fra såkalte buregg. De har begrunnet det med krav fra forbrukerne, men det er ikke Lutnæs med på.

– Vi har ikke opplevd noen folkeaksjon mot buregg. Salget av buregg er stabilt, mens salget av økologiske egg stadig øker, sier han.

Miljøsjefen er for øvrig enig med dyrevernere i at det optimale ville vært økologisk produksjon, med frittgående høns og økologisk fôr, for å sikre dyrevelferd.

Selv om frittgående høns har større bevegelsesfrihet og mulighet for naturlig atferd, er dødeligheten blant dem høyere og risikoen for smitte større enn blant miljøburhøns.

(©NTB)

Naboer plages av støy og lukt fra nytt vaskeri: «Sjenerende lukt som gir irritasjon i hals og nese»