Karlsson frikjennes fra påstand om miljøkriminalitet

Naboer påstår det har blitt dumpa forurensa masser på ei naturtomt i Molstadveien, men får ingen støtte fra myndighetene.