Har finansieringa klar for jernbaneundergang - skal være ferdig til oktober

Snart begynner arbeidet med å bygge kulvert under toglinja i Lurslia. Bane Nor, Nittedal kommune og Lokalutvalget i Skiforeningen deler regninga.