Til helga stenger Gjøvikbanen for å få på plass denne kolossen

Lørdag og søndag monteres kulverten under jernbanelinja i Lurslia.