Skeptisk til rideanlegg på Ramstad gård

Eierne av Ramstad gård har søkt kommunen om å omdisponere dyrket mark til kårbolig og rideanlegg.