Skeptisk til rideanlegg på Ramstad gård

Artikkelen er over 1 år gammel

Eierne av Ramstad gård har søkt kommunen om å omdisponere dyrket mark til kårbolig og rideanlegg.