Nå blir Nittedal en del av landbrukskontoret for Hadeland

Nittedal kommunestyre pluss tre enstemmige kommunestyrer på Hadeland går inn for det som fra nyttår vil hete Landbrukskontoret for Hadeland og Nittedal.