Riksantikvaren har fredet Prøysenstua

FREDET: Alf Prøysen sitt barndomshjem Prøysenstua er satt i stand til slik det så ut  på 1920-tallet.

FREDET: Alf Prøysen sitt barndomshjem Prøysenstua er satt i stand til slik det så ut på 1920-tallet. Foto:

Av

Riksantikvaren har fredet dikterens Alf Prøysens barndomshjem i Ringsaker i Hedmark.

DEL

– Prøysenstua er et nasjonalt viktig kulturminne, både som Alf Prøysens barndomshjem og som godt bevart husmannsplass. Her kan vi oppleve bygningene og omgivelsene som fikk så stor betydning for Alf Prøysens forfatterskap, og vi kan få kunnskap om husmannsvesenet, sier riksantikvar Hanna Geiran i en pressemelding.

Husmannsvesenet var utbredt i bygdesamfunnet i Norge på 1700- og 1800-tallet. Husmannen bodde på husmannsplassen, et gårdsbruk på jorda til en større eiendom, og festeavgift for jorda ble ofte betalt med arbeid på hovedgården.

Prøysenstua, som ligger vest for Rudshøgda i Ringsaker, er trolig oppført tidlig på 1800-tallet, og den er bevart og tilbakeført slik den skal ha vært i Alf Prøysens barndom rundt 1920–30. Prøysen selv brukte ofte sin barndoms omgivelser i sitt arbeid, og stua er udødeliggjort i hans «lørdagsstubber» og viser.

Fredningen ble markert fredag 30. november med et arrangement i det julepyntede Prøysenhuset. På listen over talere sto blant annet statssekretær Sveinung Rotevatn i Klima- og miljødepartementet, fylkesrådsleder Per Gunnar Sveen, ordfører Anita Ihle Steen og Elin Prøysen.

I 1948 giftet Alf Prøysen seg med Else Storhaug og de flyttet inn i et lite rom hos Borghild Rud og Wilhelm Prestø i Nittedal. Prøysen bodde i Nittedal til han døde i 1970.


Artikkeltags